Xà lách

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Mr.Tanabe(Hiroshima japan)
Cây trồng Xà lách Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc    Arich‐S1    

So sánh và đối chiếu


1 tuần sau khi gieo. Phun S1 vào chậu bên phải 2 ngày/ lần.
Cây bén rễ tốt và phát triển vượt trội rõ rệt.

1 tuần sau khi trồng. Phun S1 vào chậu bên phải 2ngày/lần.
Cây không bị khô sau khi trồng và cây phát triển khỏet trong quá trình gieo và trồng.

BLOG

Thành tích