Chanh dây

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Thiện(Daklak)
Cây trồng Chanh dây Diện tích   
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc   Arich‐S1 Arich‐S2  

So sánh và đối chiếu


-Sau khi trồng được 3 tuần, phun S1, S2 lá cây dày và bóng. Đọt ra dài lắm!.
-Cây chanh dây thì hiện trạng cây khoẻ, chồi mọc non bóng, và cũng vượt qua giai đoạn các bệnh thường gặp ban đầu.
-kết hợp với dòng phân bên mình thì a thấy tính hiệu quả tốt, đối với dòng rau ăn lá, ăn trái.

BLOG

Thành tích