Củ cải trắng

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Shiokawa(Phía Bắc- Hà Nội)
Cây trồng Củ cải trắng Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc    Arich‐S1    

So sánh và đối chiếu

2 tuần sau khi trồng. luống bên trái phun s1.Cây bén rễ tốt và phát triển vượt trội rõ rệt.

BLOG

Thành tích