Sầu riêng

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Long(Vĩnh long )
Cây trồng Sầu riêng Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc   Arich‐S2    

So sánh và đối chiếu


Phun xịt S2 giai đoạn lấy cơi ở sầu riêng

  • Sau 2 tuần phun thấy lá mở nhanh, dày dặn
  • Đánh giá về độ mở lá, dày thì dùng s2 tốt hơn

BLOG

Thành tích