Cà chua

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Thiện(Daklak)
Cây trồng Cà chua Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng 
Tên thuốc  Arich‐S2  

So sánh và đối chiếu


Phun xịt S2 sau khi trồng:

 • Màu sắc xanh hơn, đọt non phóng ra nhìn khoẻ mạnh, cây nhìn mập mạp.
 • Đất phía dưới thì có vẻ tơi xốp hơn.
 • Lá gốc bị đốm, nhưng Tầng lá trên không bị đóm, nhưng dinh dưỡng ổn nên cây phát triển vượt lên nhanh.
 • Chồi mọc non bóng, và cũng vượt qua giai đoạn các bệnh thường gặp ban đầu.
 • kết hợp với dòng phân bên mình thì a thấy tính hiệu quả tốt, đối với dòng rau ăn lá, ăn trái.

BLOG

Thành tích