Bưởi

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ Hưng(Vũng tàu)
Cây trồng Bưởi Diện tích   
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc   Arich‐S2 Arich‐S3  

So sánh và đối chiếu


Phun xịt S2 & S3 trước khi thu hoạch:

  • Da bưởi màu sắc xanh hơn.
  • Da bưởi không bị cháy, nám.
  • Trái bưởi có màu đẹp sáng.

BLOG

Thành tích