Cà phê

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ VAN HAI’sBrother(Thành phố Buôn Ma Thuột )
Cây trồng Coffee Diện tích   
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc    Arich‐S3    

So sánh và đối chiếu

Hai lần một tuần Hạt cà phê được sử dụng trong S3 lớn lên
Tôi muốn tiếp tục sử dụng nó.

[Nông dân hữu cơ]
Tôi đã nhận được kết quả rất nhanh
Tôi nghĩ đó là hóa chất.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nó là hữu cơ.


Ủ bã mía và bột cá

increased number of flowers
well-grown stems
Good root tension

BLOG

Thành tích