Tiêu

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ VAN HAI(BinhPhouc)
Cây trồng Tiêu Diện tích  
Thời gian sử dụng Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc    Arich‐S3    

So sánh và đối chiếu

<<before>>

<<after>>

Lá xanh bóng, cây khỏe, tiêu nặng hạt.

Phun xịt S3 trước khi thu hoạch tiêu:

  • chuỗi tiêu ko bị nấm móc,thâm đen lá dày và bóng hơn
  • Tiêu ít bị rụng trái hơn. Nặng hạt hơn.
  • Sử dụng S3 sản lượng cải thiện hơn.

BLOG

Thành tích