Hoa

Phản hồi khách dùng thuốc sinh học

Địa chỉ DaLat 
Cây trồng   Diện tích  
Thời gian sử dụng   Tuần suất sử dụng  
Tên thuốc    Arich‐S3    

So sánh và đối chiếu

Màu sắc của hoa trở nên sống động hơn và giá bán buôn tăng gấp đôi.
Tôi muốn tiếp tục sử dụng nó.
Hiệu quả tốt hơn so với chất kích hoạt (sử dụng axit humic) ở Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan.
Các sản phẩm của Nhật Bản có thể được tin cậy.

Tank for 100-fold dilution
tăng số lượng hoa
thân cây phát triển tốt
Độ căng gốc tốt

BLOG

Thành tích